Tasiast South-projektet

Guld och basmetaller i Mauretanien
  • Arkeiska grönstensbälten – av en typ liknande Kalgoorlie / Tasiast och innebär en betydande möjlighet för ytterligare prospektering.
  • Aura Energy innehar 125 km2 av orört grönstensbälte som inte varit föremål för någon omfattande prospektering tidigare och ligger 36 km söder om Kinross 20 Moz Tasiast-gruva.
  • Höghaltiga resultat från borrningar visar fyndigheter av guld, nickel och kobolt.
  • Aura Energy säkrade de exceptionella fyndigheterna av guld och basmetaller i början av 2017 för 100 000 dollar plus royalty.
  • Markområdet omfattar tre tillstånd: Taet (100%), Bella (100%) och Nomads Farmin (upp till 70%).
  • Aura Energy-teamet var tidigare involverat i det närliggande prospekteringsprogrammet om 3 miljoner USD som genomfördes av Drake Resources Ltd.
  • Prospekteringsresultaten från det första programmet var utmärkta och visade på en guldmineralisering med liknande geologi som Tasiast-projektet.
  • Ett 1,6 km höggradigt nickelområde har upptäckts med flera koboltfynd, inklusive flera med upp till 0,58 % kobolt.
  • Det finns betydande potential för nickel och kobolt i en mycket stor ultramafisk kropp i Bella-området.

Gravimetrisk undersökning

Den gravimetriska undersökningen som slutfördes i augusti 20211 över alla tre all tre Tasiast South-områden ökade förståelsen av geologin, identifiering av strukturer relevanta för guldmineraliseringar och möjligheten till direkt upptäckt av sulfidmineralisering inom målen för nickel/kobolt.

Totalt genomfördes undersökningar på 6 643 stationer, med programspecifikationer utformade och utförandet övervakat av Newexco, geofysiska konsulter baserade i Perth med omfattande erfarenhet av arkeisk geofysik.

Det nordligaste området, Nomads JV, där Aura innehar 70 procent har inte haft någon signifikant prospektering tidigare trots att det täcker 50 km2 av arkeiskt grönstensbälte beläget 35 km längs samma strykning som Kinross enorma +20 Moz Tasiast Gold Mine.

1ASX Release: “Successful Completion of Gravity Surveying Over Tasiast South Gold / Battery Metals Tenements” 9 August 2021

Anmäl ditt intresse för de senaste ASX meddelandena