Globalt essentiella metaller och mineral för ren energi

Aura Energy: Från
prospektering till produktion

Aura Energys främsta fokus är att i närtid utveckla produktionen i uranprojektet Tiris i Mauretanien, med betydande möjligheter till både resurs- och produktionsutvidgning.

Utöver detta flaggskeppsprojekt äger Aura Energy undersökningstillstånd för flermetallsfyndigheten Häggån 1, som bland annat har potential att öka tillgången på vanadin globalt. Vanadin används bland annat i batterier för storskalig energilagring och kommer att vara viktigt för att vi ska klara klimatomställningen.

Med dessa projekt positionerar Aura Energys styrelse och ledning företaget för att stödja den globala gröna övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Spela videoklipp

Projekt

Tiris-projektet

Tiris är ett projekt i närtid till låg kostnad som är positionerat för att dra nytta av den ökande opinionen för kärnkraft och efterfrågan på uran.


85 % ägarandel • Mauretanien

Häggån-projektet

En möjlighet att utveckla en flermetallsfyndighet av global storlek för att leverera ett antal batteri- och energimineraler. Häggån erbjuder en betydande möjlighet att bidra till målen för minskning av koldioxidutsläpp.

100 % ägarandel • Sverige

Tasiast South-projektet

Tre tillstånd ägs eller är föremål för så kallad ”farm-in”: Taet (100 %), Bella (100 %) och Nomads (upp till 70 %). Tasiast-projektet har flera geologiska likheter med Kalgoorlie-regionen i WA, Australien.

100 % ägarandel • Mauretanien

Den växande globala uranmarknaden

De globala åtagandena att minska koldioxidutsläppen inom energiproduktion kräver att kärnkraft blir en del av lösningen.

10%

Av världens elektricitet

10% av världens elektricitet kommer för närvarande från kärnkraft1
0

Koldioxidutsläpp

Kärnkraft är fritt från koldioxidutsläpp, ger baslastkraft och kan skalas upp i takt med att efterfrågan ökar

3x

Potentiell efterfrågan

En potentiellt tre gånger större efterfrågan på uran är möjlig baserat på globala mål för minskning av koldioxidutsläpp.

1World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements, February 2023

Anmäl ditt intresse för de senaste ASX meddelandena